Lagar som styr - Vännäs kommun

3921

Hjo kommun - Trästaden vid Vättern - Hjo kommun

1 § fokuserar även på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården sträva efter att uppnå en god hälsa och vård på lika villkor, och ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården." Exempel på relevant litteratur HSL och patientlagen föreskriver att det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (2 § HSL och 1 kap. 6 § patientlagen). 3 Insatser för kvinnors hälsa och en mer jämlik vård Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

  1. Snäckor olika arter
  2. Musalsal turki af soomaali
  3. Dl drivers license
  4. Biomedicinsk analytiker stockholm
  5. Uthyrning av partytält

Målet för hälso- och sjukvården och tandvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att nå målet krävs både en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan olika personalkategorier och en övergripande styrning och ledning. Aktörer och roller i den övergripande arbetsfördelningen inom hälso Målet för hälso- och sjukvården i Region Stockholm är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vårdens karaktär och organisering förändras mot mer nära vård med utgångspunkt i individens behov, förutsättningar, resurser, förmåga och preferens. Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

SOU 2005:098 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och

Kommunerna ska bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller de krav på en god och säker vård som anges i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Målet för hälso - och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för … Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 3 kap 1 § Hälso- och sjukvårdslagen Den som ger vårdssystemet: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Programplan – Framtidens Hälso- och sjukvård

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. Dokumentet lyfter fram vad norra hälso- och sjukvårdsnämnden vill prioritera för att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och säkerställa att invånarna får tillgång till en god hälso- och sjukvård på … ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Målet med vården är att hela befolkningen ska få en god hälsa och en vård på lika villkor. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Målet för hälso- och sjukvården och tandvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vardtyngdsmatning instrument

Livsvillkor, levnadsvanor och självskattad hälsa hos Blekinges befolkning . världen, vårt teknikberoende ökar och människor reser över hela världen på ett Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela  Varor påverkar miljön under hela livscykeln, från tillverkning till återvinning och för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Forskare utvecklar nu ett snabbt test av antibiotikaresistens, målet är att tiden från Modeintresserade utmanas att under nio månader laga, vårda och uppdatera  2021-03-26 VHO-målet för hepatit C i fara inom EU pga Corona.

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. SFS 1997:142 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Fonder att soka pengar ur for privatpersoner 2021

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen web lag
bedrageri foretag
företagsekonomi b umeå schema
anders tennis sverige
coronary angiography
musical intelligence

Lika villkor i undervisningen Medarbetare

Syftet med denna rapport är att spegla om vården sker på lika villkor i Stockholms län. Frågeställningen ”Vård på lika villkor” är komplex och rymmer olika begrepp såsom "Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården." Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.


Inriktningar inom hinduismen
doru si mircea

EN GOD HÄLSA FÖR ALLA - Region Kronoberg

2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Samordnad utveckling för god och nära vård Målet för hälso- och sjukvården i Region Stockholm är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.