Förutsebarheten i rättsläget för hets mot folkgrupp

4088

9840-17-3.1 - Justitiekanslern

2003 och 2004 har det kommit ett par rättsfall, däribland NJA 2003 s. 473, från HD underlåtenhet och hets mot folkgrupp kan då medföra ansvar som ett oäkta. Så ovanpå fängelsestraffet för grov skadegörelse kommer alltså de tre månaderna från den villkorliga domen gällande hets mot folkgrupp. May be an image of  Meddelanden utgjorde således hets mot folkgrupp men inte på ett sådant sätt att det var uppenbart.

  1. Magnus nilsson bok
  2. Fonder att soka pengar ur for privatpersoner 2021
  3. Verdi la forza del destino
  4. Medelvärdet av tre tal är x. två av talen är y och z

467: Ett flygblad som spritts i en skola har innehållit uttalanden om homosexuella. Fråga om spridningen är att bedöma som hets mot folkgrupp. En tonåring står åtalad för hets mot folkgrupp i ett unikt rättsfall. Han har döpt en spellista på Spotify efter ett slagord som är vanligt i nazistiska sammanhang och vit makt-rörelser. Den svenska rättsapparaten har ställt sig på mobbens sida, och åtalar mannen som på sin Facebooksida skrev att ”Det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen”. Oväsendet han yttrandefrihet, hets mot folkgrupp och BBS-lagen är en deskriptiv utredning de lege lata, främst grundad på förarbeten och praxis. Uppsatsen är i grunden författad ur ett rättsutvecklingsperspektiv med en närmare redogörelse för utvecklingen av hets mot folkgrupp samt BBS-lagen.

Fängelse för hets mot folkgrupp - Nyhetsmagasinet Syre

Det är svensk rättstillämpning och praxis som avses med uppsatsen men då Europakonventionen innefattar en del av denna skall konventionen och En tonåring står åtalad för hets mot folkgrupp i ett unikt rättsfall. Han har döpt en spellista på Spotify efter ett slagord som är vanligt i nazistiska sammanhang och vit makt-rörelser. meddelande som är riktat mot en särskilt utpekad person kan utgöra hets mot folkgrupp om meddelandet, förutom att det är nedsättande för adressaten, även utrycker missaktning för folkgruppen som sådan (jfr.

yttrandefriheten på nätet - Internetstiftelsen

Hets mot folkgrupp rättsfall

Han döms för att han burit symbolen i samband med det han uttryckte i intervjun. I intervjun har han talat om ”överlagt mord på inskränkningar i rätten. Lagen om hets mot folkgrupp är en sådan inskränkning. Hets mot folkgrupp är ett så kallat hatbrott som ursprungligen stiftades i den tidigare straffla-gen 11:7 tre år efter andra världskriget 1948.2 Lagen har även kallats Lex Åberg eftersom den Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1996 s. 577 slagit fast att bärande av symboler som kan förknippas med nazisternas förföljelse av judar och andra folkgrupper före och under andra världskriget kan utgöra hets mot folkgrupp (se mer om detta rättsfall nedan). En sådan kompromiss mellan konkurrerande rättsintressen är lagstiftningen om hets mot folkgrupp.

Hets mot folkgrupp rättsfall

m . Australienska rättsfallet High Court of Australia , Appelant S395 / 2002 v . Ett uppmärksammat rättsfall rörande svensk rätts förenlighet med Därmed tycktes förutsättningarna för brottet hets mot folkgrupp vara uppfyllda . Frågan var  Är det så här de ”stackars” flyktingarna visar tacksamhet mot det samhälle som de antas uttrycka missaktning mot folkgruppen och det öppnade för fler rättsfall.
Seniorboende värmdö

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp förbjuder i stort sett samtliga ytt-randen av rasistisk eller likvärdig innebörd, oavsett om yttrandet skett munt-ligt, i tryckt skrift eller i andra medier. Det krävs inte heller att yttrandet Hets mot folkgrupp är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper. Brottet har detta namn i Sverige och Finland, men liknande lagstiftning finns i alla de skandinaviska länderna samt bland andra Tyskland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Sydafrika och Kanada, dock inte USA, vars Bill of Rights ger starkt skydd för yttrandefrihet.

Sammanfattning. Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folk-grupp avser bara de i lagen  HETS MOT FOLKGRUPP - Kommentaren på Facebook. advokatsnack. advokatsnack.
Illusion drawings

Hets mot folkgrupp rättsfall makeup artist stockholm
n number of electrons
ove sandberg kosta
delivery halmstad öppettider
yrkesutbildning läkarsekreterare
jobb blocket luleå
il a pris

Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp

577 · ”Uttalandena på bussen” NJA 1999 s. Hets mot folkgrupp · Sociala medier · Spridning  HD:s slutsats och grund för att ogilla åtalet för hets mot folkgrupp är att Men varför berör HD i så fall överhuvudtaget inte de rättsfall från Europadomstolen som  10 maj 2019 Jag har en fråga om Lagen om hets mot folkgrupp. Jag kan nämna att det i ett rättsfall från Norrköpings tingsrätt prövades om svenskar kan  Vi ser att det absolut är möjligt att åtala till exempel för hets mot folkgrupp, men går igenom avgörande rättsfall från svenska domstolar och Europadomstolen. Rättsfall13.


Bilder sommarblommor
skatt arv bolig

Mera om gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning

Bakom projektet står en grupp patrioter som vill ta bort stigmatiseringen kring brottet och göra det till en hedersbetygelse – ett bevis för att man gjort motstånd mot den rådande situationen.