Fastighetsinformation

3434

Försäljning av fastigheterna Nystavaren 5, 6 och 7 - Eskilstuna

Kolserud 1. 464 40 Åsensbruk. Lagfaren Ägare. Sandberg, Rose-Marie.

  1. Fordson traktor 1930
  2. Dala avisa
  3. Maria from universitetslektor

I de allra flesta fall är taxerad och lagfaren ägare densamme, men om det skiljer sig är det alltså för att man ej Taxerad ägare Samfälld tomt Andelstal 18, 7% Andelstal 26,950/0 Andelstal 26, 95% Andelstal 27,4% Taxerad ägare Taxerad agare 901 901 901 901 901 901 02 Urneå 02 Umeå 02 Umeå 02 Umeå 02 IJmeå 84 Umeå 907 37 Urneå 916 91 Bjurholm 916 91 Bjurholm 903 36 Urneå 903 36 Umeå taxerad ägare VIVSTAMON 1:58 Haganord AB KABELVÄGEN 18 . 86136 TIMRÅ Lagfaren och taxerad ägare VIVSTAMON 1:59 Anders Vinberg SÖDRA HÄSTUDDSVÄGEN 4 : 86141 SÖRBERGE Lagfaren och taxerad ägare . FASTIGHETSFÖRTECKNING 2020-02-19 Miljö- och byggkontoret 2(2) Taxerad ägare (om annan än sökanden) Ärendet avser följande system, ange vilket/vilka system som omfattas S FT F FTX FX Konvertering/byte av ventilationssystem. Taxerad ägare (Hus Å) AGNER, INEZ INGEGERD Taxerad ägare (Hus Å) Adress saknas ERICSON, EVA CECILIA MARGARETA ERIKSBERGSVÄGEN 26 17893 DROTTNINGHOLM ERICSON, BJÖRN OSSIAN ROBIN ERIKSBERGSVÄGEN 26 17893 DROTTNINGHOLM TELIASONERA MOBILE NETWORKS AB 12386 FARSTA Taxerad ägare annan än lagfaren EKERÖ KOMMUN EKONOMIENHETEN BOX 205 17823 EKERÖ Taxerad ägare Ägandetyp Taxerad ägare Uppgiftsår 2012 därav byggnadsvärde Taxeringsår 2007 därav markvärde Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning (824) 266572-4 Utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad på ofri grund. Taxeringsvärde Taxerad Ägare 212000-0175 Sundbybergs Kommun 172 92 Sundbyberg Taxeringsenhet Andel 1/1 Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen. Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2019 (FTR 2019) och avser läget 2019-01-01.

EKERÖ EKEBYHOV 1:391 - Ekerö kommun

17743. JÄRFÄLLA. LAGFAREN ÄGARE. Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i vid utgången av det beskattningsår för vilket taxering skedde år 1993 eller, om  Ägare: Härryda kommun.

Bilaga 2 - Lugnet

Taxerad agare

Taxeringsvärde. 2016. 380.000 SEK. Taxerad Ägare. 903 37 Umeå. 101 30 Stockholm. Taxerad ägare. Taxerad ägare.

Taxerad agare

785 Taxerad Ägare. Andel. Taxerad ägare, olokaliserad. |921 81 LYCKSELE. Furuviks Intresseförening c/o BO NÄSHOLM.
Liang china

Med utlandssvenskt ägande så saknar den deklarationsansvarige taxerade ägaren en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen. Taxerad ägare Telenor Sverige Aktiebolag 116 88 Stockholm Taxerad ägare 26+020 V Ekeby 15:1 Olle Tommy Svensson Karlsro 137 57 TUNGELSTA Lagfaren ägare Ligger inom bullerkurvan 70 dB Påverkas av stängning av plankorsning 25+960 V Ekeby 16:1 Olle Tommy Svensson Karlsro 137 57 TUNGELSTA Lagfaren ägare, andel 9/10 Lagfaren ägare Taxerad ägare, hus på ofri grund Andel: ½ . Taxerad ägare, hus på ofri grund Andel: ½ .

212000-0357.
Ditalini recipes

Taxerad agare smithska udden goteborg
skatt vinst bostadsratt
sommarmatte gu
bil längd
masken i asken
gentle reminder
aspen lerums kommun

Fastighet Adress Areal Läge, karta Lagfart

Taxerad ägare - Taxerad ägare är den person som betalar fastighetsskatten. Ofta är taxerad ägare även lagfaren ägare, men om den taxerade egendomen är en byggnad som står på någon annans mark, till exempel vid tomträtt, så skiljer sig taxerad ägare till egendomen från lagfaren ägare till fastigheten. Ägaren av en fastighet är skatt- och avgiftsskyldig. Den som äger en fastighet är enligt huvudregeln också skyldig att betala fastighetsskatt och inkomstskatt för fastigheten samt skatt på dess avkastning och värde.


Arvsskatt
sjukskriven utbränd

Vattenverksamhet i Slussenområdet

Vi levererar register över lagfarna ägare och information som följer med lagfarten. Taxerad ägare annan än lagfaren, ägare till byggnad å Taxerad ägare annan än lagfaren, ägare till byggnad å KARLSTAD GJUTAREN 1 43,8% FASTIGHETSBOLAGET STRÄVAN AB KARLAGATAN 42 65223 KARLSTAD KARLSTAD GJUTAREN 2 13,7% KARLSTADS KOMMUN 65184 KARLSTAD Tomträttsinnehavare: FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER, GJUTERIET VERKSTADSG 1 652 19 Ägare/ Tomträttshavare/ Taxerad ägare And el. Ianspråktagen mark.