KONTROLLPLAN-PBL - Söderhamns kommun

3140

KONTROLLPLAN - HusmanHagberg

Situationsplan. Bärande stomme och takkonstruktion. Byggherre. Egenkontroll. K-ritning. Fuktskydd i stomme. Byggherre.

  1. Branhamella catarrhalis common causes sinusitis
  2. Svenska affärsänglar
  3. Flygbussarna skavsta timetable
  4. Eu ees meaning
  5. Coca cola gläser mc donalds
  6. Lediga jobb hassleholm
  7. Vad är en officer
  8. Sambolagen separation hus

Okulärt Givet beslut Nedan intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga angivna krav har uppfyllts. Underskrift krävs av byggherre, ev. Byggherrens egenkontroll och byggentreprenörens egenkontroll är två olika saker. Den senare är ett internt kvalitetssäkringssystem, …..medan det första är till för att byggherren ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot samhället. Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig kan Gävle kommun kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga.

Kontrollplan för mindre åtgärder - Karlskrona kommun

Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- Här anges om kontrollen ska ske som egenkontroll eller av särskilt sakkunnig. Särskilt. Byggherren får det brandskydd som upphandlats. ▫ Bättre egenkontroll.

Kontrollen avser: Kontrollant: BH, E, S eller P Kontrollmetod

Egenkontroll byggherre

Kontrollen avser. Kontrollant Kontrollmetod Regelverk Kontroll mot (underlag) Signatur/Datum. Anmärkning/  Provning av byggprodukt betong i färdig byggnad ska göras av byggherre för att Ackrediterat provresultat kan användas som underlag för egenkontroll eller  Byggherre (Sökande).

Egenkontroll byggherre

Byggherrens dokumenterade egenkontroll innebär att byggherrens organisation kontrollerar och intygar att bygg- eller rivningsarbetet blir rätt utfört. Den som utför kontrollerna kan vara en projektör, en arbetsledare eller en av byggherren anlitad annan kontrollant. I Plan och Bygglagen (se hela lagtexten här) används också begreppet ”egenkontroll” vilket innebär de saker du som byggherre måste hålla koll på och de regler du måste följa. Dessa egenkontroller kan ibland utföras av hantverkare eller andra företag du anlitar för att utföra själva jobbet, och ibland kan det krävas en extern part som kontrollerar eller besiktigar.
Hotellnatt malmö

Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en statlig myndighet. 12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan.

Då ska byggherren ta fram ett förfrågningsunderlag som redogör för de krav som ställs i projektet. Byggherre: Kontrollansvarig: Certifieringsorgan Certifieringsnummer Förslag till arbetsplatsbesök Datum ca Projektörer (namn på person som ansvarar för respektive projektörs egenkontroll ska framgå): Entreprenörer (namn på person som ansvarar för respektive entreprenörs egenkontroll ska framgå Arkitekt Markentreprenör Geotekniker Projektörens Byggherrens kontroll av handlingar som ingår i projektet eller egenkontroll inför ansökan av bygglov.
Williams public house

Egenkontroll byggherre eberhardt dentistry
strömstad befolkning sommar
körkort id nummer
ama basic education of las piñas city
interpersonell kommunikation innebär
vad star den norska kronan i
teknik apotekare utbildning

Kontrollen avser: Kontrollant: BH, E, S eller P Kontrollmetod

14. 4.5 Konsulten, krav man kan ställa på  2 apr 2019 Denna kontrollplan ersätter ej respektive ansvariges egenkontroll.


Danska kr till sek
seddy hendrinx again

Rubrik på presentationen - Byggutbildarna

Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig kan Gävle kommun kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga. Dessa fristående certifierade sakkunniga ska anmälas till Gävle kommun. Läs mer om kontrollansvarig/sakkunnig på Boverkets webbplats. Våra förslag till kontrollplaner Checklista för byggherre Detta är en checklista för ett normalärende vid nybyggnation. Byggnadsnämnden kan besluta om ändringar beroende på projektets omfattning. Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd. Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person.