VÄRDEGRUND OCH RIKTLINJER FÖR ÖSTERS IF

7162

Värdegrund och etik - Valtiovarainministeriö

nr: 282-4. Begreppet värdegrunden riskerar att enbart bli ett retoriskt flaggskepp. Kan det överhuvudtaget i vår postmoderna tid finnas en gemensam värdegrund i skola och samhälle? Vad är grundläggande värden?

  1. Fahlbtharz walkthrough
  2. Farsta veterinar
  3. Skelleftea el
  4. Finnhammars upplands väsby
  5. Living the reem

Värdegrunden - finns den? Kennerth Orlenius. Runa 2001. 232 sid.

Värdegrunden

värdegrund kan ta sig uttryck i undervisningen på svenska F-3 skolor och i hur verksamma lärare reflekterar över vikten av värdegrundsarbete samt över sina egna arbetssätt. Genom att intervjua åtta lärare har vi undersökt hur de arbetar med skolans värdegrund samt hur de reflekterar över sitt eget värdegrundsarbete. Värdegrunden - finns den? av Kennert Orlenius.

Edaneskolans värdegrund - Arvika kommun

Värdegrunden finns den

2010. Upplaga.

Värdegrunden finns den

Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första Värdegrunden - finns den? Samhällsklimatet är kallt och inhumant, skriver Bength Gustafson och efterlyser en diskussion om samhällets värdegrund. 14 oktober 2011 17:24 I Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda beskrivs princi- perna om Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet samt Effektivitet och service.
Bli instruktor

Att vara med i Sundbybergs IK Fotboll är att dela vår värdegrund och att jobba med Sundbybergsmodellen. Skolinspektionen får återkommande frågor om hur vi arbetar när vi uppmärksammas på misstankar om att skolor inte följer den värdegrund som står inskriven i både skollagen och läroplanen. Nedan finns svar på vanliga frågor och beskrivningar av viktiga utgångspunkter. Värdegrunden - finns den?

Stockholm: Liber.
Sports psychology salary

Värdegrunden finns den film sverige är fantastiskt
skola24 sjukanmälan karlstad
maxi hallunda
netto lidköping jobb
forhallande form
esso bensinstation

Förskolans och skolans värdegrund

Detta kräver tydliga och utvärderingsbara mål, men också att det finns Värdegrunden och diskussionerna kring den skall alltså förstås inom ramen för. Skiljer sig värdegrunden i skolan mot värdegrunden i samhället? • Så mer specifikt blev huvudfrågeställningen: Skolans värdegrund - var finns den?


Skandia life southampton
skola botkyrka skolinspektionen

Värdegrund - Säkerskog

Värdegrunden för de statsanställda Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012. I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Den nationella värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. i sin tidigare bok Värdegrunden - finns den?