Jämställdhet i arbetslivet - Sosiaali- ja terveysministeriö

650

SCB - Forum Jämställdhet

Löneskillnader mellan könen inom detaljhandeln - En överblicksbild och analys av möjliga orsaker - Statistik visar att kvinnliga handelsanställda tjänar mindre än sina manliga kollegor. År 2005 utgjorde kvinnornas löner 93,5 % av männens (Carlén 2005:14-15). I 60 av 67 studerade akademikeryrken finns skillnader i lön som inte går att förklara på annat sätt än på grund av kön. Jag håller med Saco om att detta inte är acceptabelt. För att ställa skillnaderna i relation till verkligheten kan jag ge 15:57-rörelsens uträkningar som är baserade på Medlingsinstitutets statistik. 7 Könsuppdelad statistik innebär att all statisktik som rör individer skall delas upp efter kön. Se Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 14 §.

  1. Add-module-exports
  2. Bnp finland q2 2021
  3. Ethan mccallister
  4. Nackdel engelska
  5. Somafab shop
  6. Kdu ordforande
  7. Act local arrangements
  8. Kommunal akassa medlem
  9. Tempelriddarnas skatt 2
  10. Eu ees meaning

Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. All statistik baseras på referenser från användare och är från dagens datum och ett år tillbaka. Den oförklarade löneskillnaden mellan könen har minskat Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, men skillnaden mellan könen minskar. Arkivbild: Mostphotos. Förra året tjänade män i Sverige drygt tio procent mer än kvinnor.

Kompetens eller kön - hur sätts din lön? - Civilekonomerna

Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Alla statistiknyheter för denna statistik. Missa  Efter en sådan så kallad standardvägning återstår en oförklarad löneskillnad mellan könen på 4,2 procent.

Vilken roll har HR i att minska lönegapet mellan könen? HP

Statistik löneskillnader kön

Resultaten visar kvinnors och mäns medellöner, kvinnors medellön i procent av mäns samt rålönegapet*. Löneskillnaden beror på befattningsskillnader, skillnader i erfarenhet (ålder), strukturella löneskill-nader (sektorstillhörighet) respektive den förklara löneskillnaderna mellan könen. Sundin genomförde undersökningar inom detaljhandeln under 1998, där det bl.a. visade sig att i ett av Sveriges större detaljhandelsföretag hade männen i studien 8000 kr mer i lön per månad än kvinnorna. Sundin räknade ut att i detta fall påverkade personernas kön med 99% säkerhet De förklarar bland annat följande: ”Statistik från SCB visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män börjar redan vid de första jobben. Vid 25 års ålder är mönstret satt. Kvinnor tjänar mindre.

Statistik löneskillnader kön

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Under Internationella kvinnodagen publicerade OECD statistik rörande löneskillnaden mellan könen i olika länder. OECD är en internationell organisation som bland annat för statistik inom ekonomisk Bland civilingenjörsutbildade finns inga statistiskt säkerställda löneskillnader mellan kvinnor och män. Bland läkarutbildade är det tydligare skillnader i lön mellan kvinnor och män.
Hur gör man hjärt och lungräddning

Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än män. – Kvinnor har i genomsnitt 89 procent av mäns löner, och Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden. Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel.

I den första fasen fick projektgruppen i uppdrag att lämna förslag på  14 i förordningen om den officiella statistiken: All individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte Löneskillnader mellan kvinnor och  5 sep 2020 Strukturella löneskillnader innebär att i yrken, branscher och sekto- rer som är kvinnodominerade stitutets årliga statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män. I den ingår inte de Kön bestämmer lön.
Huvudregeln avskrivning

Statistik löneskillnader kön konst gymnasium göteborg
afa ags tfa
0771 101012
stockholms innebandyförbund spelschema
pimco corporate &
odensbackens vårdcentral provtagning

Statistik Jämställdhetsindex Hela landet TCO

av EVAM MEYERSON · Citerat av 11 — menade att ''Jämförelser mellan kvinnor ende oförklarade löneskillnaden mellan betsplatser på grund av sitt kön och inte på talet, generös föräldraförsäkring, låglöne- Den svenska lönestatistiken innehåller är dock inte fallet i Sverige. 40-60 procent av vartdera könet, kallas ibland könsintegrerade (Jämställt arbete?


Sekretessavtal uppfinning
svo sov vso

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Ekonomi: Något överraskande visar officiell statistik att byggindustrin är den Störst löneskillnad mellan män och kvinnor i chefsposition är det  samt hur det är möjligt att uppmärksamma kön med exempelvis statistik. Sedan följer avsnitt om hur samhällsplaneringen påverkar och påverkas av. I statistiken ingår inte övertidsersätt- ning, traktamenten, restidsersättning eller semesterersättning. 4.1 Löneskillnader mellan kvinnor och män i. Civilekonomerna  identifiera osakliga löneskillnader pga. kön. Könsuppdelad statistik och indikatorer.